Charakterystyka rodzaj inwestycji

Istnieje bardzo wiele klasyfikacji inwestycji, ze względu na obiekt, jaki pozostaje punktem naszych inwestycji, czas, na jaki włożony zostaje nasz kapitał oraz wiele innych. Najważniejszym jednak pozostaje to, aby nasze inwestycje przyniosły nam oczekiwane zyski. Pierwsze kryterium podziału to osoba, która dokonuje inwestycji, a raczej jej stan prawny oraz fizyczny. Wyróżnia się trzy rodzaje inwestycji ze względu na osobę, która dokonuje inwestycji. Pierwsza z nich to osoba pojedyncza lub prywatna, w skład, czego wlicza się firmy prywatne, osoby fizyczne. Drugi typ to inwestycje komunalne, jakie są dokonywane przez władzę lokalną. Mają one na celu polepszenie stanu budynków danego regionu oraz tym podobne. Kolejnym rodzajem są inwestycje państwowe, co jak z samej nazywa wynika, są inwestycjami dokonywanymi przez rząd. Osoby dokonujące inwestycji mogą pochodzić zza granicy, przy czym nazywa się ich inwestorami zagranicznymi jak i rezydować w Polsce, czyli zajmować stanowisko inwestora lokalnego. W zależności od celu, w jaki wkładamy nasze inwestycje, istnieje podział na te bezpośrednie oraz portfelowe. Pierwsze z nich dotyczą miejsc mających charakter typowo produkcyjny, czyli tworzących określoną ilość produktów, rzeczy będących nieruchomością lub po prostu przedsiębiorstw. Inwestycje portfelowe odnoszą się z kolei do aktywów takich jak na przykład papiery wartościowe. Rodzaj inwestycji zależy od zysk oraz czasy, w jakim chcemy uzyskać odpowiednie przychody oraz korzyści z zainwestowanych środków. Te mogą być pozyskane w różny sposób – stanowić nasza prywatna własność, być kapitałem pożyczonym ze strony banku lub stanowić środki mieszane, pozyskane z obu tych źródeł. Inwestycje można również podzielić patrząc na to czy przynoszą one zyski w trakcie ich użytkowania, takie jak na przykład zakup mieszkania w celu jego wynajmu, a następnie sprzedaży. Przeciwnym rodzajem inwestycji tego typu są te, które przyniosą nam wymierzony efekt po zakończeniu ich trwania, jak na przykład sprzedaż złota lub innych kruszców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *